Igangsættelse af fødslen – skal/skal ikke?

Om du skal vælge igangsættelse af fødslen, er ofte et svært valg, når både du og barnet har det godt. For der er desværre ikke en facitliste og et entydigt svar på, hvornår det er godt at sætte en fødsel i gang hos en rask gravid, der ikke har haft komplikationer i graviditeten. Det kan du læse meget mere om i dette indlæg.

Hvis du bliver anbefalet igangsættelse af fødslen, fordi du eller barnet ikke har det godt, f.eks. hvis du har forhøjet levertal, sukkersyge eller svangerskabsforgiftning og der derfor er en øget risiko for dit og barnets helbred og liv, så er valget ikke svært: For i de tilfælde, vil det være hensigtsmæssigt at sætte fødslen i gang.

Skal vi igangsætte fødsler i uge 41+0? 

Den 23. maj 2022 har Søren Brostrøm (direktør for Sundhedsstyrelsen) meddelt, at han fortryder, at han satte processen i gang om tidligere igangsættelser og han sætter derfor nu arbejdsgruppen på pause.  

Sundhedsstyrelsen har sendt en ny national klinisk anbefaling i høring, som vil fremrykke det tidspunkt, hvor man overvejer igangsættelse, til uge 41+0. Anbefalingen vil, hvis den bliver vedtaget efter høringen den 17.  januar 2022, komme til at gælde for raske gravide med et forventet sundt foster og normalt fødselsforløb. Sundhedsstyrelsen vil – heldigvis – alligevel ikke fremrykke tidspunktet for igangsættelser. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er et høringsudkast, og at der endnu ikke er vedtaget noget om tidligere igangsættelse. Jeg vil opdatere dette indlæg efter høringen;
Høringsrunden blev afsluttet 17. januar 2022 og Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort, at høringsrundens mange, og også kritiske høringssvar, har givet anledning til at indkalde parterne bag ønsket om en national klinisk anbefaling til en drøftelse af den videre proces for anbefalingen. Mødet finder sted den 14. marts, hvor også Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm deltager. Den primære kritik i høringssvarene har gået på tolkningen af evidensen bag anbefalingen og på den store kapacitets- og ressourceudfordring, det forventede øgede antal igangsættelse, vil medføre på fødestederne.

Hvis høringsudkastet vedtages, og hvis de gravide herefter takker ja til igangsættelse allerede i uge 41+0, vil det indebære, at yderligere 9.000 raske gravide med en normal graviditet uden komplikationer får igangsat fødslen. Det er en stigning på 15% i forhold til nu, hvor raske gravide får tilbudt igangsættelse i uge 41+3-5 og vil medføre, at 40% af alle fødslen (der bliver født ca. 60.000 børn om året) bliver sat kunstigt i gang = ca. 24.000 årlige igangsættelser.

Overbehandler vi raske gravide?

Fra graviditetsuge 41+0 dør der i Danmark mellem 6 til 13 børn årligt ud af ca. 60.000 fødsler. Hver evig eneste dødsfald er skrækkeligt og en kæmpe sorg for familien, og vi vil alle gøre alt, hvad der er muligt for at undgå disse dødsfald.
Det man håber på, ved at anbefale tidligere igangsættelse af fødsler, er derfor, at nogle af disse børn reddes. MEN vi ved ikke, om der kan reddes børn ved tidlig igangsættelse, fordi der desværre endnu ikke er lavet ordentlig evidensbaseret forskning, der understøtter dette. Det kan du læse mere om i dette indlæg i Dagens Medicin den 17. december 2021.

Dét vi ved er, at en del af de kvinder, der får igangsat fødslen, desværre får en unødig hård fødsel med flere indgreb undervejs. (og måske lider baby også overlast under en hård fødsel?)

Det er derfor en balancegang og ofte en svær beslutning, når der skal tages stilling til, hvorvidt man skal igangsætte en fødsel eller ej.
På den ene side er der en kæmpe fordel ved den medicinske fødselshjælp, der har reddet mange kvinder og børns liv. Og på den anden side er det vigtigt, at den naturlige og spontane graviditet og fødsel, der ikke er farlig, får lov til at gå sin gang og tage den tid, den skal tage.

Få altid en individuel vurdering om igangsættelse

Hvis du er i tvivl om igangsættelse af fødslen, så tal med din jordemoder om det. Få hende til at give sin vurdering af lige netop din situation ved for eksempel at tage højde for, hvordan du har det både fysisk og psykisk, om du har været fysisk aktiv i graviditeten eller helt passiv, om du er overvægtig eller slank, over eller under 40 år, ryger eller ikkeryger mm.

Hvis du vælger at blive sat i gang er det vigtigt, at du møder igangsættelsen med troen på, at fødslen bliver god. For møder du igangsættelsen med frygt og tror, at fødslen ikke bliver god, når du bliver igangsat, vil du aktivere det nervesystem, der kaldes “kamp-flugt”, og det nervesystem hæmmer fødslen. Hvis du derimod møder igangsættelse med troen på, at det bliver en god fødsel, og at igangsættelsen bare er det lille skub din fødsel skal have for at komme godt i gang,  aktiverer du “ro-hvile nervesystemet” og udskiller hormonet oxytocin, der fremmer fødslen og får dig til at lave gode effektive veer.

Hvis du vælger ikke at blive sat i gang, vil du blive tilbudt en CTG-måling, og på nogle hospitaler får du også tilbudt en ultralydsscanning, hvor man ser efter fostervandsmængden, og at barnet bevæger sig. Hvis alt er okay, vil du blive tilbudt at komme igen 2 dage senere til en ny vurdering.

Men hvad skal jeg vælge?

Der kan ikke gives et entydigt svar på, om du skal vælge tidlig igangsættelse. Måske skal du starte med at mærke efter, hvad der føles rigtigt for dig ud fra din “mavefornemmelse”. Bagefter kan du fordre dit hoved med faktuel viden ved f.eks. at læse dette indlæg (pas på med at læse for meget, det skaber ofte mere forvirring end ro). Tal herefter med din jordemoder eller andre fagpersoner om, hvad de anbefaler, når de har lavet en individuel vurdering af din og barnets sundhedstilstand. Hvis du har en kæreste så lad ham/hende være med i alle disse undersøgelser og overvejelser.

Når du skal træffe din beslutning, kan du lade både dit hoved og dine følelser hjælpe dig med at beslutte, hvilket valg der skal tages. Det lyder nemt, men til tider kan tanker og følelser modarbejde hinanden frem for at supplere hinanden. Det kan derfor virke helt uigennemskueligt og svært at vælge. Hvis det er sådan for dig, kan du gå en tur i naturen eller sidde helt stille og lad tankerne passere, mens du har fokus på at bruge det dybe og rolige åndedræt og mærke kroppen. Herefter er det tid til at lade hoved og krop, logik og følelser mødes, og du vil forhåbentlig kunne træffe det rigtige valg for dig – lad også din kæreste være med i beslutningsprocessen.

Det valg du tager, er det rigtige valg

Uanset om du vælger at sige ja tak eller nej tak til en igangsættelse, skal du ikke ligge vågen om natten og spekulere på, om du har taget den rigtige beslutning. Det rigtige for dig er det, du vælger, uanset hvad du vælger. Og du kan ikke vælge forkert.
Hvis du mærker kropslig uro, nervøsitet og tankemylder efter du har taget din beslutning, skal du prøve at komme ud af hovedet og ned i kroppen. Det kan du f.eks. gøre ved sætte eller lægge dig og fokusere på at trække vejret dybt og roligt, ind gennem næsten og ud gennem mund eller næse. Og hver gang en tanke kommer, skal du lade den passere uden at holde fast i den og hele tiden fokusere på dit åndedræt. Du kan også lave denne dejlige åndedrætsafspænding. Måske vil en gåtur i naturen også hjælpe dig med at slippe tankerne.

Du ønskes alt godt med den kommende fødsel.