Refleksion over egen opvækst 

Se det problematiske og anerkend det gode fra din opvækst
Som du sikkert allerede ved, bliver man ofte mere følsom og tænker over sit liv under graviditeten. Du har måske tanker som ”hvem er jeg?”, ”hvad er mit ophav?” og ”hvordan var min opvækst”, ligesom du måske har kredset om dit forhold til din mor. Du skal jo selv være mor, og du skal finde din egen måde at være det på.

De fleste af os kan se tilbage på en barndom, der var fyldt med gode oplevelser, men måske også problematiske handlemønstre. Du vil ofte ubevidst komme til at føre det problematiske videre, hvis du ikke reflekterer over relationen til din mor og din opvækst, hvorimod du ved at reflektere får mulighed for at se det, der var problematisk, og anerkende det gode. På den måde kan du finde ud af, hvad du ikke vil tage med i dit eget forældreskab, og hvad der er værdifuldt for dig at føre videre. Du former med andre ord din egen morrolle.

Du kan med fordel allerede starte dine refleksioner i graviditeten. Du kan arbejde ud fra nogle af de her spørgsmål:

Hvordan opfatter du din mor, når du ser tilbage på din opvækst?
Var hun primært nærværende, fraværende, fantastisk, opofrende, omsorgsfuld, dominerende, kontrollerende eller noget helt andet?

Hvordan fik du i din barndom din mors opmærksomhed/anerkendelse:
Ved at være dygtig? Tage hensyn til hendes behov? Være dig selv? Eller noget helt andet?

Hvordan var jeres samvær:
Var det præget af pligter og krav fra din mors side? Var din mor lydhør overfor dine behov? Var du bange for at være kritisk og gøre hende ked af det eller vred? Fik du sat grænser? Hvilke følelser var fremstående mellem jer (vrede, glæde, omsorg, skuffelse)? Blev konflikter talt igennem og løst? Lavede I noget sammen?

Hvordan tror du, at det var for din mor at være mor?

Hvordan vil du selv gerne være i samværet med dit barn?

Hvad kan blive udfordringen i det samvær, som du ønsker?

Tal med din mor og eventuelt også din far, hvis der dukker spørgsmål op, som du får brug for at tale med dem om. Du kan også med fordel tale med din kæreste om, hvordan du gerne vil være som mor, og han kan fortælle, hvordan han gerne vil være far. Sammen kan I aftale, hvordan I hjælper hinanden med at blive den mor og far, som I helst vil være.