Oversigt over hjemmeopgaver til fødslen

Opmærksomhed i løbet af dagen:

 • Tjek ind i kroppen en gang imellem, mens du er i gang med dagens gøremål.
  Mærk f.eks.: Hvor spænder jeg i kroppen lige nu? Hvor er der mest afspænding? Hvor er min tunge henne i munden? Spænder jeg i kæberne? Er der nogle steder, jeg kan kan slippe spænding?
 • Hvis du mærker kropsligt ubehag (f.eks. smerter, uro, plukkeveer) så brug det dybe og rolige åndedræt til at være i det, slip evt. spændinger og flyt fokus fra det ubehagelige til åndedrættet
 • Toilet-besøg: Slip spænding i kæber, når du presser
 • Træk primært vejret ind gennem næsen

Sæt tid af til:

 • En dejlig afspænding – gerne hver dag/nat
 • Træning af det dybe og rolige åndedræt 5 min. 3-5 gange om ugen, og hvis du har svært ved at sove om natten og når du mærker kropsligt ubehag (smerter, uro, plukkeveer mv)
 • Bevæg bækkenet i alle 3 bevægemuligheder – gerne dagligt
 • Stræk bækkenbundens muskler – helst hver dag
 • Styrketræn bækkenbundsmuskler ca. 3 gange om ugen – gerne den øvelse, hvor du bruger åndedrættet

Inden fødslen:

 • Prøv de forskellige former for ve-masse med din fødselshjælper – en til to gange
 • Tal om og prøv forskellige fødestillinger
 • Hvis du har en kæreste så få daglig nydelsesfuld massage af ham/hende
 • Tal med din kæreste/fødselshjælper om, hvad jeres ønsker for fødslen er. Hvad vil I gerne undgå, hvis det kan lade sig gøre? Hvilke ønsker har I, hvis det kan lade sig gøre? Skriv det ned, tal med din jordemoder om det og tag det med til fødslen.